Nadat vorig jaar Jan Jaap zijn bestuursfunctie als voorzitter MVC-Cumulus heeft overgedragen aan Tonnie, was het nu de beurt aan Joris en Klaas. In de algemene ledenvergadering van 24-02-2020 hebben Joris en Klaas aangegeven om zich niet herkiesbaar te stellen. Joris heeft de ledenadministratie overgedragen aan Hans en Klaas heeft de functie Penningmeester overgedragen aan het aantredende bestuurslid Marco. Binnen het huidige bestuur heeft Frans de functie als Secretaris overgedragen aan Rob. Gerrit is als nieuw aantredend bestuurslid per 3-3-2020 algemeen bestuurslid.

Jan Jaap, Joris, Klaas,

Namens alle leden van MVC-Cumulus willen wij jullie hartelijk bedanken voor al die vele jaren die jullie binnen het bestuur voor de club hebben betekend.

Het bestuur MVC-Cumulus per 03-03-2020

Voorzitter: Tonnie Oostbeek

Secretaris: Rob Wittebrood

Penningmeester: Marco Kale

Ledenadministratie: Hans Bisschop

Algemeen bestuurslid: Han Bouma

Algemeen bestuurslid: Gerrit Vosselman

Algemeen bestuurslid: Frans Rigterink

2020-03-03 Joris en Klaas geven het stokje over.