De contributie voor MVC-Cumulus bestaat uit 2 delen. Het ene deel is de contributie voor MVC-Cumulus zelf. Het tweede deel betreft het KNVvL lidmaatschapsdeel.

MVC-Cumulus contributie

De contributie voor MVC-Cumulus is noodzakelijk om de faciliteiten en het clubgebouw mogelijk te maken en te onderhouden. Hierdoor is het mogelijk om 7 dagen per week gebruik te maken van het veld en de daarbij behorende faciliteiten. De contributie is inclusief de KNVvL bijdrage.

De contributie voor 2024 bedraagt:

  • Volwassenenen 67,10 + 55,50 KNVvL bijdrage.
  • Jeugdleden tot 18 jaar: 33,80 + 28,00 KNVvL bijdrage
  • Voor een inschrijving na 1 oktober is een reductie van toepassing.

KNVvL bijdrage

MVC-Cumulus is een KNVvL aangesloten vereniging. Door lid te worden van MVC-Cumulus wordt u automatisch lid van de KNVvL. De ledenadministratie meldt u bij inschrijving en na het betalen van de factuur automatisch aan bij de KNVvL.

Bent u ook lid bij andere modelvliegclub? Dan betaald u slechts 1 maal de KNVvL bijdrage. Deze bijdrage wordt in rekening gebracht bij de club met het laagste clubnummer.

Bent u al lid bij een andere afdeling van de KNVvL? Dan betaalt u alleen een kleine bijdrage voor de modelvliegsportafdeling van de KNVvL.